Tytuł artykułu: Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych

Autorzy: RUTKOWSKA, G., BARYŁKA, K.

Słowa kluczowe: materiały budowlane, budynek mieszkalny, mikrośrodowisko

Streszczenie: Celem przeprowadzonych badań było porównanie wybranych parametrów niektórych materiałów należących do tej samej grupy i pełniących te same funkcje w budynku oraz wskazanie ich wpływu na mikrośrodowisko budynku. Zakres badań obejmował analizę wpływu materiałów naturalnych (kamienne i drewniane) oraz materiałów pochodzących z przeróbki surowców naturalnych (ceramika, wyroby drewnopochodne, cegła, betony) na mikrośrodowisko budynków. Otrzymane wyniki w pierwszej kolejności porównano z wartościami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Następnie porównano wszystkie budynki pod kątem grubości przegród, współczynników przenikania ciepła jak również temperatur panujących na poszczególnych warstwach ścian. Na tej podstawie wybrano budynek o właściwościach najkorzystniejszych oraz ten, który w największym stopniu odbiega od norm.

Cytowanie w stylu APA: Rutkowska, G. & Baryłka, K. (2011). Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (3), 174-182.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rutkowska & Baryłka, 2011), następne powołania: (Rutkowska & Baryłka, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Rutkowska, Gabriela, Kinga Baryłka. "Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 53 ser., vol. 20, nr 3, (2011): 174-182.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rutkowska, & Baryłka 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rutkowska_Baryłka_2011_PNIKS, author={Rutkowska, Gabriela and Baryłka, Kinga}, title={Analiza wpływu materiałów budowlanych na mikrośrodowisko budynków mieszkalnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN53/A2/art2.pdf}, year={2011}, volume={20 (3)}, number={53}, pages={174-182}}

Pełny tekst PDF


Go Back